ja estiveram aqui.
Você já me visitou

(via yelled)

(via yelled)

crzyduck:

"who’d want someone like me?"

Because there’s what I believe… and then there is y o u

(via ren-walker)

(via seex)

(via yelled)

(via yelled)

(via seex)

(via yelled)

(via seex)

pq estrias pode sim.

(via yelled)